search
Log In
10 votes
16 views
in Assets & Facilities Management 3,050 points 21 27 34

1 Answer

4 votes
Penilaian tahap keadaan aset dilaksanakan apabila aset dan fasiliti berkenaan :

(i) akan diambil alih untuk pelaksanaan pengurusan fasiliti (Kontrak FM),  

(ii) menilai keadaan sebelum membuat pembelian/pindah milik aset sedia ada,

(iii) penilaian sebelum aset dan fasiliti hendak dibuat pelupusan,

(iv) menilai untuk menentukan anggaran kos untuk pembaikan dan pemuliharaan
2,000 points 2 10 23
...