search
Log In
17 votes
129 views
Jika kita rujuk UBBL didapati ianya masih menggunakan code yang lama seperti CP sedangkan kita telah menggunakan BS. Jika JKR berpindah kepada Euro kelak, apakah kesannya terhad pematuhan pada UBBL? Untuk makluman UBBL adalah di bawah tanggungjawab KPKT.
in Building 27,610 points 73 158 200

2 Answers

3 votes
Kader JKR di KPKT perlu mainkan peranan. Saya cadangkan supaya ditubuhkan satu Jawatankuasa Teknikal bagi meneliti keperluan pada UBBL.

sekadar pandangan saya
1,040 points 1 3 5
2 votes

JKR perlu memberikan cadangan untuk penambahbaikan UBBL berdasarkan keperluan semasa mungkin melalui jawatankuasa yang dibentuk diperingkat jabatan atau sebagainya. 

35,820 points 16 62 153
...