search
Log In
16 votes
138 views
Adakah bawah tanggungjawab pihak pelanggan sebagai pemilik premis atau tanggungjawab kontraktor
in Scope Management 460 points 5 6 8

1 Answer

3 votes

Sijil Perakuan Bomba perlu dimiliki oleh pihak pelanggan yang menguruskan premis bangunan mereka. Keperluan ini selaras dengan kehendak Sijil Kebakaran dibawah Fire Service Act, 1988. Oleh itu dari segi kehendak kontrak, sesuatu pembangunan hendaklah mengambil kira keperluan sijil ini selaras dengan klausa 11 Statutory Obligation, PWD 203.

 Agen pelanggan hendaklah memastikan sijil ini diperolehi untuk pelanggan.

35,700 points 16 60 153
0
As salam tuan. Boleh saya tahu siapakah yang dimaksudkan dengan AGEN PELANGGAN ini? Adakah pihak SO? Mengikut pengalaman saya untuk projek konvensional dalaman yang dilaksanakan oleh jkr, Sijil Perakuan Bomba ini tiada dinyatakan dalam mana mana clause contract yang perlu SO dapatkan. Pohon penjelasan lanjut pihak tuan. Terima kasih.
...