search
Log In
12 votes
68 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 250 points 1 1 3

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Tiada polisi dalam mySPATA kerana ianya adalah sistem aplikasi yang mengupayakan proses yang ada dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih dan juga SPB Senggara.

Kebaikan polisi dalam Dasar Pengurusan Aset Kerajaan adalah ianya dapat memastikan aset Kerajaan diurus dengan baik dan akan memberikan pulangan terhadap pelaburan Kerajaan.
2,650 points 1 5 16
selected by
...