search
Log In
11 votes
20 views
in Assets & Facilities Management 2,590 points 8 13 26

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Aset kerajaan bukan sahaja digunakan oleh penjawat awam, ia juga turut digunakan oleh masyarakat contohnya jalan raya, masjid, sekolah, stadium dan sebagainya. Semua aset ini memerlukan wang untuk beroperasi dan jika berlaku kerosakan ia perlu dibaiki. Oleh yang demikian, masyarakat perlu diberikan kesedaran mengenai kepentingan dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna fasiliti/aset tersebut supaya ia dapat digunakan oleh lebih ramai orang dan tahan lebih lama..
4,480 points 6 23 35
selected by
0
bagaimana untuk menyedarkan masyarakat bahawa aset yang digunakan adalah aset awam bukan hak milik kerajaan?
2 votes
masyarakat perlu didik agar sentiasa menjaga aset yang telah disediakan disekeliling tidak kira apa jua aset. jika setiap masyarakat mengangap setiap aset itu umpama milik sendiri pasti masyarakat akan sama-sama menjaga aset kerajaan dengan sebaik baiknya.
3,660 points 6 15 27
...