search
Log In
13 votes
81 views
Untuk makluman National Annex bagi EC 8 sedang dalam peringkat akhir penggubalan. Bila ianya dilancarkan, adakah JKR bersedia untuk jelaskan kepada Klien mengenai keperluan rekabentuk bangunan di lokasi tertentu perlu direkabentuk dengan mangambil kira beban "earthquake"?? Fikir dan bincang-bincangkan
in Structure 27,610 points 73 158 200

2 Answers

4 votes
 
Best answer
En. MdFairuz.. saya merasakan JKR akan mengambil masa untuk mengadaptasi Eurocode Earthquake tersebut. Bandingan mudah adalah Spec 2014 sekarang yang merujuk kepada Eurocode - Cube Test tukar kepada Silinder. Saya namoak selain JKR industri Pembinaan di Malaysia juga menunggu dan melihat dulu.. Kena tegas sikitlah kepada mereka ini baru dapat kuatkuasa.
9,530 points 25 58 109
selected by
3 votes
Tuan,

Pada pendapat saya, JKR perlu bersedia dan perlu mengkaji dalam pelaksanaan rekabentuk bangunan menggunakan EC8. Kalau tidak silap saya sebelum ini CKASJ pernah mengeluarkan deraf untuk panduan rekabentuk bangunan menggunakan EC8.

Selain itu, pelaksanaan untuk rekabentuk bangunan menggunakan EC8 perlu dikaji secara menyeluruh pada lokasi-lokasi tertentu atau pada semua bangunan yang direkabentuk oleh pihak JKR tetapi berpatutan mengikut zon-zon tertentu.
24,520 points 15 54 145
...