search
Log In
15 votes
241 views
in Risk Management 10,190 points 33 70 108

2 Answers

7 votes
 
Best answer
Dari segi kontrak, kontraktor melakukan adalah di pihak yang benar. S.O boleh dikenakan tindakan kerana cuai dalam melaksanakan tugas.

Pada peringkat ini, JKR cuma perlu buktikan jalan yang diturap itu selamat digunakan. Jika tidak mengikut 'standard' itu, sangat membahayakan pengguna jalan raya, maka kos pembaikan perlu ditanggung oleh pegawai. Surcharge.

Itu adalah fakta. Perkara ini berlaku kerana pegawai tidak mengikut S.O.P atau SPB. Jika benar telah mengikut SPB/S.O.P, perkara ini tidak mungkin berlaku.
4,990 points 5 27 43
selected by
6 votes
Apa maksud tidak mengikut 'standard'? Pemantaun kerja kena mengikut lukisan dan spesifikasi kerja saperti dalam kontrak.Jika kemudian baru tahu bahawa apa yang dibina tidak mengikut lukisan dan spek pihak tuan perlu buat pelarasan harga atau minta pihak kontraktor membaiki keadaan.Jika kontraktor enggan gunakan apa yang dibolehkan saperti dalam kontrak. Pengunaan WJP atau perfomance bond adalah alternatif.

Yang amat penting sila rujuk dan baca kontrak. Semua jawapan ada didalam nya (mostly). Bayaran kepada kontraktor perlu dibuat diatas kerja yang telah dijalankan/laksana or else CIPAA comes into play.
10,970 points 9 43 89
...