search
Log In
12 votes
43 views
in Assets & Facilities Management 3,660 points 6 15 27

1 Answer

2 votes

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendapatkan pengiktirafan pakar (SME) di dalam bidang Pengurusan Aset. Antaranyanya mempunyai pengetahuan di dalam subjek kepakaran yang berkaitan sekurang-kurangnya 5 tahun, mempunyai kelayakan akademik di bidang berkaitan dan turut mempunyai pengalaman kerja melebihi 10 tahun.

4,440 points 6 12 29
0
Adakah bidang tugas yang dilaksanakan di JKR diiktiraf oleh SME?
...