search
Log In
13 votes
110 views

Pada kebiasaanya, kegagalan melakukan koordinasi pada peringkat rekabentuk akan menyebabkan kesukaran pada wakil JKR di tapak projek melakukan kerja-kerja pengawasan projek dan membuat keputusan yang melibatkan perubahan rekabentuk.

Dalam kes ini, lukisan rekabentuk arkitek tidak menunjukkan sebarang kewujudan tiang (column) di ruang laluan (koridor). Tetapi di dalam construction drawing struktur menunjukkan terdapat column di koridor tersebut.

Sila ambil kira kekangan berikut:-

  1. Keputusan perlu dilakukan segera bagi mengelakkan sebarang kelewatan projek. Jika merujuk kepada perekabentuk, akan mengambil tempoh melebihi sebulan bagi mendapatkan sebarang keputusan.

Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh wakil S.O apabila mendapati terdapat column berada di tengah-tengah koridor kecil di peringkat akhir pembinaan struktur konkrit?

in Civil 14,340 points 28 50 83
edited by

1 Answer

2 votes
Perlu kaji status column tersebut dari segi loading.Jika beam atas column mampu tanggung load atau strenghten beam tersebut maka boleh potong le column.Kalau lambat boleh guna pihak ketiga.
10,970 points 9 43 89
...