search
Log In
10 votes
25 views
in Assets & Facilities Management 1,370 points 5 8 12

1 Answer

1 vote
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Senggara sebagai penyelaras kompetensi dan kapasiti Pengurusan Aset dan Fasiliti JKR telah mencadangkan beberapa bidang khusus untuk bidang Pengurusan Aset dan Fasiliti. Salah satu bidang yang dikenalpasti adalah Pengurusan Fasiliti.
4,480 points 6 23 35
...