search
Log In
14 votes
37 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 630 points 3 5 10

1 Answer

2 votes

Aset Kerajaan hendaklah didaftarkan merujuk kepada ARAHAN KPKR BIL.17/2013 yang memanjangkan penguatkuasaan pengunaan Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Kerajaan yang merupakan dokumen sokongan kepada Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan (MPAM) dan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). 

Tuan boleh rujuk TPATA untuk borang sebagai contoh JKR.PATA.F6/8 m/s 83 untuk Kad Pendaftaran Infrastruktur Jalan dan Jambatan dan sebagainya. 

 

35,700 points 16 60 153
...