search
Log In
15 votes
94 views
Negara Malaysia mempunyai banyak bangunan warisan yang unik dari segi struktur dan rekabentuk. Bangunan warisan ini penting untuk dipulihara kerana dari segi sejarah yang dimiliki dan kepentingannya untuk dikekalkan bagi generasi masa hadapan (Ramli, 2011). Usaha pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia telah mula berkembang dan diberi perhatian yang khusus oleh pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan (Kamal, 2011). Antara contoh bangunan warisan yang telah dipulihara baik adalah seperti Bangunan Lama Ibu Pejabat Pos Ipoh, Bangunan Sultan Abdul Samad, Bangunan Stesen Keretapi Ipoh dan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur.

Persoalannya adakah pengurusan projek pemuliharaan (konservasi) yang dilaksanakan oleh JKR penting atau tidak? Dan apakah kaedah yang harus dikenalpasti bagi mengurus projek konservasi jika ianya penting?
in Quality Management 11,530 points 8 14 22
recategorized by

1 Answer

8 votes
 
Best answer
Terima kasih atas pandangan yg dikemukakan oleh en SaifulFazli. Saya sangant bwrsetuju bahawa aset warisan kita perlu dipulihara dan disenggara dengan cara yang betul supaya warisan ini dapat dikekalkan dan dapat diwarisi oleh generasi akan datang.

Pengurusan projek pemuliharaan oleh jkr adalah penting supaya pengurusan projek bagi aset warisan dapat dilaksanakan dengan betul, tepat dan sempurna. Ini adalah kerana aset warisan memerlukan satu kaedah pemulihan yg berbeza.

Selain itu, aset warisan yg sudah dipulihara perlu disenggara dengan kaedah penyenggaraan aset warisan ssupaya  aset warisan tersebut dapat berfungsi dengan optimum disepanjang kitaran hayat aset tersebut.
22,410 points 22 84 142
selected by
...