search
Log In
10 votes
60 views
in Assets & Facilities Management 4,440 points 6 12 29

2 Answers

1 vote

Boleh. Tertakluk kepada penerimaan kerajaan negeri seperti mana TPATA

3,660 points 6 15 27
1 vote
Boleh. Dari segi prosedur kerajaan negeri boleh menggunapakai kaedah syor roboh. Walau bagimanapun, kelulusan untuk meroboh akan berbeza daripada persekutuan
5,880 points 3 10 42
...