search
Log In
9 votes
56 views
in Assets & Facilities Management 1,080 points 2 4 12

2 Answers

1 vote
 
Best answer
terdapat pekeliling berkaitan dalam pengurusan aset kerajaan iaitu Pekeliling Am Bil 1 2009 - Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan  yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri
4,440 points 6 12 29
selected by
2 votes
Belum ada undang-undang/akta yang digunakan untuk pengurusan aset.
2,950 points 4 11 22
0
Untuk tujuan pengurusan aset memang benar tiada akta khusus buat masa sekarang. Namun para professional dalam bidang pengurusan aset masih merujuk kepada klausa-klausa tertentu dalam Akta Jalan Raya (Act 333) dalam isu-isu penguatkuasaan a.had laju,
b. had beban ke atas sesuatu struktur jambatan,
c. lintasan pejalan kaki,
d. pemasangan papantanda trafik jalan,
e. pembinaan refuge, subway dan foot-bridges (jejambat pejalan kaki),
f. pembuagan struktur-struktur dari had ROW jalan,
g. pembinaan akses jalan, longkang-longkang jalan dan pemasangan utiliti di sepanjang jalan-jalan Persekutuan sediada,
h. pembinaan struktur paparan iklan,
i. laluan trafik yang luar biasa dsbnya.

Disamping itu, untuk struktur-struktur bangunan ianya tertakluk kepada Street, Drainage and Buildings Act 1974 (Act 133) and Uniform Building By-Laws 1984 (UBBL).
...