search
Log In
27 votes
116 views
in Electrical 220 points 1 2 3

2 Answers

5 votes
Dah diarahkan masuk pun
1,890 points 2 13 26
5 votes

Semua aktiviti pembinaan adalah tertakluk kepada GST. Oleh itu kadar cukai perlu dimasukkan. Boleh rujuk link yang dikepilkan untuk rujukan. http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/industry_guides_pdf/Guide%20on%20CONSTRUCTION%20INDUSTRY%2029102014.pdf

35,700 points 16 60 153 1 flag
0
Sekiranya kontraktor kerja undi (lazimnya gred G1) tidak berdaftar GST, Kerajaan tidak akan membayar kadar 6% GST kepada kontraktor berkenaan.  Sekiranya kontraktor tersebut berdaftar GST, kadar 6% akan dibayar oleh Kerajaan ke atas nilai kerja yang diperakukan.
0

Walaupun,Kontrakotr Gred G1 melakukan kerja kurang dari RM200,000, adalah lebih baik pendaftaran secara sukarela dibuat, ini kerana sekiranya kontraktor tersebut mendapat 2 atau 3 kerja yang melebihi RM 500,000 dalam tahun yang sama mereka tertakluk kepada GST. Itu yang saya fahami tentang GST ini. 

 

...