search
Log In
11 votes
77 views
in Assets & Facilities Management 5,880 points 3 10 42

3 Answers

3 votes
 
Best answer
Untuk menilai Facility Management khasnya bangunan (Building Facility Management) sistem-sistem yang sering digunakan oleh kontraktor adalah seperti Perisian CWorks, Archibus dan sebagainya tetapi mesti melapor maklumat-matlumat yang perlu ada didalam sistem pengurusan aset kerajaan sepertimana didalam Pekeliling Am Kerajaan Bil. 2/2012 Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA).
3,400 points 2 12 26
selected by
2 votes
Boleh, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat yang digariskan oleh Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Senggara (BPKS) antara lain memastikan keupayaan menyalurkan maklumat-maklumat penting yang diperlukan dalam aplikasi mySPATA
2,590 points 8 13 26
2 votes
boleh. sekiranya produk itu baik dan berkesan, tidfak ada salahnya.
5,880 points 3 10 42
...