search
Log In
10 votes
124 views
in Assets & Facilities Management 4,480 points 6 23 35

2 Answers

3 votes
Perkara ini sedang dipraktikkan di kebanyakan negara maju yang mana Pengurus Fasiliti akan tahu apa yang diperlukan oleh pengguna aset mengikut kefungsian atau bisnes teras pengguna. mereka juga akan melihat dari segi "down-time" yang mampu diserap oleh pengguna akibat rekabentuk dan kehendak penyenggaraan serta OPEX & CAPEX. Peranan Pengurus fasiliti adalah lebih kepada memberi khimat nasihat kpd konsultant yang terlibat dalam proses perancangan dan rekabentuk aset.

Satu contoh yang baik adalah Menara Shell di KL Sentral di mana perkara ini dipraktikkan.
2,650 points 1 5 16
3 votes

Saya bersetuju dengan pandangan En. Azizul. Saya juga amat bersetuju dengan persoalan yang dilontarkan oleh Puan Maziah. Sebagai contoh, sekiranya sesuatu projek ingin dilaksanakan. Arkitek akan menghasilkan rekabentuk berdasarkan brief pelanggan. cuba kita lihat di dalam situasi sekiranya Pengurus Aset/Fasiliti terlibat maka maklumat-maklumat seperti keperluan untuk pelaksanaan penyenggaraan akan dimaklumkan oleh Pengurus Aset/Fasiliti tersebut kepada perekabentuk. Jadi semasa proses perancangan dan rekabentuk, keperluan penyenggaraan ini dapat diserapkan. Sebagai contoh dalam pembinaan kubah masjid, sebagai Pengurus Aset/Fasiliti, beliau perlu melihat dari aspek kemudahan bagi menyenggara kubah tersebut. Oleh itu, input daripada Pengurus Aset/Fasiliti tadi dapat membantu pihak perekabentuk di dalam menghasilkan rekabentuk yang mesra senggara. Ini juga boleh kita klasifikasikan sebagai Design For Maintenance (DFM). 

22,410 points 22 84 142
...