search
Log In
12 votes
252 views
in Assets & Facilities Management 4,480 points 6 23 35

2 Answers

2 votes

Pengurusan Aset Menyeluruh adalah merujuk kepada pengurusan aset yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengurusan & operasi berdasarkan Kitaran Hayat Aset (Life Cycle Costing) bermula dari fasa perancangan hingga fasa pelupusan dengan menekankan matlamat Return of Investmenti ke atas setiap aset yang hendak diwujudkan. Pendekatan inilah yang dimaksudkan dalam Pengurusan Aset Kerajaan. Ia dijelaskan juga di dalam Pekeliling Am 1/2009 (Manual Pengurusan Aset Kerajaan - MPAM).

2,200 points 14 29
2 votes

Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM) merupakan kaedah dan teknik dalam proses pengurusan aset secara sistematik dan strategik yang merangkumi keseluruhan fasa kitaran hayat aset (Asset Life Cycle) bagi mengoptimum nilai faedah aset ( Asset Value).

 

Pendekatan PAM akan meningkatkan nilai aset kerajaan dari aspek jangka hayat, kos penyenggaraan dan tahap  penyampaian perkhidmatan bisnes yang menjurus kepada pulangan pelaburan yang tinggi kepada organisasi atau negara.

 

Manakala Pengurusan Aset Kerajaan (PAK) merupakan aktiviti mengurus dalam pewujudan, penggunaan, penjagaan dan penyenggaraan mana-mana aset Kerajaan dibawah tanggungjawab masing-masing. PAM merupakan instrumen kepada PAK.

 

6,610 points 22 55 80
...