search
Log In
17 votes
34 views
in Cost Management 470 points 3 4 6

1 Answer

1 vote
Pembangunan di sesebuah negeri bergantung kepada pelan pembangunan negeri terbabit yang mana ianya berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.

Walaubagaimanapun, Kerajaan Pusat melalui kelulusan dan kebenaran kerajaan negeri boleh melaksanakan pembangunan melalui persetujuan bersama. Perkara ini boleh dirujuk kepada bidang kuasa kerajaan negeri dan Kerajaan Pusat.

Soalanya Tuan berdasarkan kepada kerajaan mana?
49,140 points 9 23 56
...