search
Log In
17 votes
58 views
Soalan dan pandangan daripada ahli-ahli j-cop sebenarnya merupakan input yang sangat penting dalam menjadikan JKR ke arah lebih proaktif dan dinamik.

jadi, adakah j-cop boleh dijadikan sebuah medium percambahan idea dan ilmu dalam memastikan JKR ke arah itu?
in Helpdesk 49,160 points 9 23 57

1 Answer

4 votes
 
Best answer
Saya bersetuju dengan pihak tuan, memang sekiranya diamati memang banyak ilmu yang boleh ditimba dan dikongsi di dalam J-COP ini, walaubagaimana pun saya kurang pasti tentang keberkesanan dan perhatian daripada pihak atasan.
10,190 points 33 70 108
selected by
...