search
Log In
17 votes
36 views

Salam Sejahtera,

Umum mengetahui keperluan dan rekabentuk mesra OKU amatlah perlu dititikberatkan. Namun mungkin atas faktor kekurangan sumber rujukan dan juga kurangnya kefahaman mengenai pentingnya rekabentuk serta keperluan OKU dalam dunia semasa, maka pelaksanaan dan kesedaran kepada keperluan ini di ambil mudah.

Tuan/puan bolehlah merujuk atau mendapatkan MS 1184 : 2014 bagi info lanjut.

Malaysian Standard Terkini iaitu MS 1184: 2014 - Universal Design and Accessibility in the built enviroment - Code of Practice (second revision)

 

in Risk Management 49,140 points 9 23 56

1 Answer

2 votes
Saya amat bersetuju bahawa keperluan OKU di Malaysia masih terlalu kurang dan kadangkala walaupun dibuat tetapi ia tidak sempurna. Bangunan KKR sendiri (blok G) yang baru itu juga boleh dikatakan gagal di dalam menyediakan akses OKU. Saya berkata berdasarkan Audit Akses yang saya dan pihak IIUM (Prof. Asiah) lakukan pada tahun lepas di blok G. Banyak juga bagnunan-bangunan lain di sekitar KL dan seluruh malaysia gagal menyediakan keperluan OKU .
10,190 points 33 70 108
...