search
Log In
16 votes
65 views
Bayaran ikhtisas masih dituntut oleh perunding Arkitek ini. Setakat manakah bayaran boleh dibuat kepada perunding Arkitek ini? Adakah perunding tersebut 'automatically terminated from the contract'?
in Contract Administration 10,190 points 33 70 108

1 Answer

1 vote
  1. CSA automatically terminated selepas partnership dissolve. Bayaran hendaklah dibuat setakat perkhidmatan yang diberikan. Sekiranya tuntutan perunding telah terlebih bayar, pihak kerajaan hendaklah merujuk kpd PUU untuk mengambil tindakan terhadap firma perkongsian.
610 points 9
...