search
Log In
18 votes
146 views
in Civil 220 points 1 2 3

3 Answers

1 vote
Dalam borang P.W.D. FORM 203A ada nyatakan keperluan kontraktor untuk melawat tapat sebelum menghantar tender.
34,630 points 18 61 148
3 votes
Boleh rujuk Perolehan Kerajaan di laman sesawang berikut :

http://www.treasury.gov.my/pekeliling/topik/PK2.pdf

Muka surat 42 & 43
8,130 points 25 56 91
5 votes
Saya rasa jawapan yg diberikan tidak memenuhi kehendak soalan. Kalau tak silap maksud puan nor fadzilah ni mesyuarat tapak yg diadakan sepanjang projek berjalan. Bukan semasa pembelian tender.
500 points 2 6 10
...