search
Log In
13 votes
38 views
in Assets & Facilities Management 1,980 points 9 15 23

3 Answers

4 votes
 
Best answer
Secara ringkasnya, tujuan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK), Manual Pengurusan Aset Menyeluruh (MPAM) dan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA) adalah untuk memastikan aset Kerajaan dipelihara dan sentiasa berada pada tahap yang optimum untuk beroperasi. Untuk memastikan tahap ini sentiasa berada pada tahap optimum, laksana dan patuhi DPAK, MPAM dan TPATA
5,370 points 3 17 24
selected by
0
Apa yang saya dapat lihat, DPAK, MPAM dan TPATA seolah-olah produk Ibu pejabat yang tidak dimaklumi oleh JKR di negeri. Ramai yang tidak tidak kewujudannya dalam pengurusan aset. Apa yang saya cadangkan adalah pihak Ibu pejabat perlu lebih mesra negeri dimana semua maklumat dan dasar dalam pengurusan aset mesti sampai ke tangan pelaksana iaitu staf di daerah-daerah di seluruh Malaysia. Ramai staf di Bahagian Senggara Persekutuan Negeri tidak tau kewujudan dokumen-dokumen terbabit kerana pihak negeri tidak diberi pendedahan sepenuhnya berkaitan penggunaan manual-manual terbabit.
0
nadyne.. walaupun saya berada di jkr negeri, kewujudan dokumen tersebut saya tau. kita kene proaktif la sikit. lebih cakna dengan perkembangan semasa. Cuma sedikit masalah kandungan dan pemahaman mungkin berbeda. begitu juga cara pelaksanaan nya nanti. Kekangan yang dihadapi di jkr negeri memungkinkan keperluan yang perlu dibuat mungkin tidak dapat dilaksanakan. Ya mungkin pihak HQ kena road tour lagi untuk kefahaman semua pihak umunya.
3 votes

JKR telah membangunkan Dasar Pengurusan Aset  Kerajaan bagi memastikan pengurusan Aset dilaksanakan secara sistematik dan lestari untuk mencapai faedah aset yang optimum. sila layari https://www.jkr.gov.my/var/files/DPAK.pdf

3,660 points 6 15 27
3 votes
sperti mana abgabrahman mention, Dpak saja bukan deepak kapoor, mpam, tpata salah satu yang boleh digunakan dalam mengoptimumkan aset kerajaan. kita ada value management, risk management, LCC dsb yang mana kaedah boleh digunakan dalam mengurus aset kerajaan. tapi yang penting nawaitu kita, apabila si penjaga aset itu ikhlas menjaga aset, aset itu pasti kekal lama. satu lagi, sokongan dari kerajaan sendiri. peruntukan sepatutnya lebih besar memandangkan kerajaan mempunyai yang banyak untuk diselenggara
5,880 points 3 10 42
...