search
Log In
32 votes
127 views
Melalui pemerhatian, didapati terdapat beberapa  pegawai yang cuti belajar bergaji penuh dengan HLP tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan seperti dalam kontrak tajaan JPA bagi HLP.

Pada pendapat saya pihak pengurusan perlu memantau status dan perkembangan pegawai yang diberi tajaan dan cuti belajar bergaji penuh. Ini adalah kerana sekiranya tiada pihak yang mengambil tahu dan prihatin tentang isu ini, ia akan berlanjutan dan akan menjadi ikutan bagi pegawai lain dan keadaan ini adalah tidak sihat untuk pembangunan JKR sendiri. Ini adalah kerana kerajaan telah membelanjakan wang yang banyak untuk menampung pengajian dan membayar gaji pegawai tersebut sepanjang tempoh cuti belajar tersebut.

Apa yang menyedihkan pegawai yang tamat pengajian awal dari tempoh kontrak perlu membayar balik kepada JPA lebihan wang elaun yang terlebih bayar sedangkan mereka yang tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan tidak dikenakan sebarang penalti dan tindakan disiplin. Keadaan ini akan meyebabkan pegawai lain yang cuti belajar akan mengambil sikap sambil lewa dalam menamatkan pengajian masing- masing.

Pihak pengurusan sumber manusia harus memantau keadaan ini dan tidak menaruh sepenuh kepercayaan kepada JPA dalam memantau pelajar tajaan mereka.

Wallahualam
in Human Resource Management 4,080 points 4 10 26
edited by

1 Answer

6 votes
Difahamkan pihak Pengurusan Jabatan melalui CREaTe kini aktif melaksanakan proses pemantauan status dan perkembangan pegawai yang cuti belajar (Cuti Belajar Bergaji Penuh dgn HLP/Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa).

Sesi perjumpaan jdiadakan secara kerap dan berkala di antara pengurusan CREaTE dengan pegawai sebagai platform untuk membincangkan sebarang masalah yang dihadapi oleh pegawai berkenaan. Ada juga situasi di mana pegawai diberi pelepasan sementara daripada tugas hakiki di pejabat untuk menyiapkan tesis dan ditempatkan di Ibu Pejabat/CREaTE.
54,040 points 33 88 185
...