search
Log In
13 votes
151 views
Keperluan kerja konkrit yang dinyatakan di dalam Bab D: Spesifikasi Piawai Bangunan 2014 adalah amat berlainan jika dibandingkan dengan keperluan spesifikasi piawai bangunan 2005. Adakah spesifikasi ini mudah untuk difahami dan digunakan dengan betul?
in Building 50,250 points 25 104 239

2 Answers

5 votes
UNTUK MAKLUMAN TUAN, TIADA SEBARANG PENERANGAN YANG KHUSUS MENGENAI SPESIFIKASI KONKRIT  2014 INI. BANYAK JADUAL YANG DILETAKKAN TAPI PENERANGAN YANG TEPAT TIDAK PERNAH DIBUAT KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI TEKNIKAL YANG MENGAWASI TAPAK. MAAF DINYATAKAN DISINI, SEBARANG PENAMBAHBAIKAN MEMANG PERLU DILAKUKAN TETAPI PENERANGAN SECARA TERPERINCI PERLU DIBERI KEPADA PEGAWAI YANG MENGAWASI TAPAK. KEPADA PEGAWAI YANG MEMBUAT SPESIFIKASI INI MEMANGLAH FAHAM TETAPI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI TEKNIKAL SAYA RASA MUNKIN 505% TIDAK TAU CARA MEMBACA JADUAL KONKRIT YANG DINYATAKAN DI DALAM SPESIFIKASI BANGUNAN 2014 TERSEBUT. SEMOGA PANDANGAN SAYA TIDAK SALAH ERTIKAN TETAPI INI ADALAH REALITI TERMASOK DITEMPAT SAYA.

SEKIAN, TERIMA KASIH...
490 points 3 5 12
0
Sesuatu yang baru memang sukar dan pejabat ini memang memahami masalah pemahaman spesifikasi ini.

Spesifikasi ini adalah berpandukan kepada standard konkrit Malaysia yang baru, iaitu MS EN 206 atau dulunya dinamakan sebagai MS 523 Part 1 hingga Part 3. Standard yang baru ini adalah berpandukan kpd Eurocode.

Beberapa sessi road tour telah dibuat senbelum ini dan penekanan juga diberi di dalam kursus yang disediakan didalam jabatan utk pemahaman yang lebih jelas oleh pegawai di tapak dari masa ke semasa.

Sekiranya mana-mana pegawai masih menghadapi masalah untuk memahami spesifikasi ini, talian perhubungan adalah sentiasa terbuka baik secara telefon, whatsapp, atau di dalam edia jcop.
1 vote
morning. this application ok.
170 points
...