search
Log In
9 votes
157 views
Bagaimana boleh saya dapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai sistem tersebut?
in Assets & Facilities Management 9,290 points 17 32 56

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Untuk Sistem Aset Tak Alih boleh layari http://myspata,jkr,gov.my. Didalam Projek mySPATA Fasa 2 ada Sistem Aset Facilities Management bagi Bangunan iaitu  Building FacilitiesManagement Sistem (BFMS). Diharap BFMS boleh menggantikan Computerise Maintenance Management System (CMMS) sediada seperti Archibus, SeaWorks dsb.
3,400 points 2 12 26
selected by
3 votes
Hubungi Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Senggara (BPKS), Cawangan Kejuruteraan Senggara yanng mana Pengurus Projek mySPATA Fasa 2 adalah Tn Hj Suleiman.
2,650 points 1 5 16
...