search
Log In
20 votes
123 views
Di dalam penyediaan lukisan struktur, seseorang Jurutera Struktur perlu menjalankan kerja manganalisis dan rekabentuk se sebuah bangunan.

Di dalam penggunaan sesuatu perisian kejuruteraan, adalah didapati bahawa pereka (atau software operator) lebih mementingkan "berapa banyak besi" dari "behavior" sesuatu struktur.

Mana lagi penting dan perlu difahami? Analisis atau Design (Rekabentuk)?
in Structure 50,680 points 25 104 239

2 Answers

7 votes
 
Best answer

AsSalamualaikum...

Pada pendapat saya, sebagai seorang Jurutera Struktur (JS), pertama sekali individu tersebut perlu memahami 'behavior' sesuatu struktur tersebut. Apabila mendapat lukisan/model daripada arkitek, JS perlu mengkaji dan membuat penilaian rekabentuk ke atas bangunan tersebut dari aspek persekitaran, material yang akan digunakan serta jenis frame yang akan dibangunkan (samada rigid, semi rigid, fixed, pinned, braced, unbraced dll. - Reinforced Concrete Design, WH Mosley)

Dengan memahami jenis frame yang akan dibangunkan, ianya tidak sukar untuk membuat analisis terhadap rekabentuk tersebut. Sekiranya tiada pengetahuan dalam analisis, maka JS akan menghadapi kesukaran dalam membuat penilaian rekabentuk ke atas bangunan tersebut. Seterusnya JS akan bergantung sepenuhnya kepada perisian analisis&rekabentuk. Ini akan mengundang kepada salah faham dalam membangunkan model di dalam perisian (spt. error, overdesign, instability dsbnya) kerana setiap perisian mempunyai keupayaan dan batasan dalam menganalisis dan merekabentuk sesbuah struktur bangunan.

JS perlu fahami; secara asasnya analisis adalah bagi mendapatkan daya (seperti momen, ricih, kilasan, deflection dll.) terhadap sesebuah komponen manakala rekabentuk adalah memastikan sesebuah komponen yang dibangunkan tersebut adalah selamat (structural resistance, serviceability and durability - EC1990) dengan mengikut standard (British Standard, BS atau Eurocode) sebagai rujukan rekabentuk.

Oleh yang demikian, JS perlulah memahami analisis dahulu sebelum melaksanakan rekabentuk. Adalah lebih baik sekiranya JS memulakan analisis dan rekabentuk secara manual bagi bangunan struktur yang mudah.

Wallahualam...

24,630 points 15 55 145
selected by
0

Terima kasih tuan atas perkongsian amat bermanafaat ini  

5 votes
Analisis adalah before and after

Design adalah apa yang dikehendaki
1,930 points 3 16 20
...