search
Log In
17 votes
102 views
Pemilihan tapak yang tidak sesuai oleh Kementerian Pelanggan mewajibkan JKR untuk melaksanakan kerja tanah atau kerja rawatan tanah bagi sesuatu projek yang diserahkan. Pelaksanakan kerja ini sedikit sebanyak akan memberi implikasi terhadap peningkatan kos.

Adalah lebih baik sekiranya pihak JKR dilibatkan dari peringkat awal pemilihan tapak dan permohonan kos siling projek kepada EPU agar kawalan terhadap kos projek ini tidak akan melepasi kos siling projek apabila dilaksanakan kelak,
in Geotechnical 670 points 4 9 13

4 Answers

5 votes
Jawapannya perlu.

UKAS dengan kerjasama Kementerian Pelanggan telah berbincang agar Penglibatan Agensi Teknikal seperti JKR dan JPS dilibatkan diperingkat awal lagi utk projek PPP bagi memberikan nasihat sewajarnya kepada agensi/kementerian pelanggan.

Alhamdulillah, baru baru ini 11 & 12hb Ogos 2015, cadangan ini telah direalisasikan melalui pendekatan Value Planning iaitu lawatan untuk pemilihan tapak tempat letak kereta bertingkat di 4 buah Hospital sediada telah melibatkn semua pihak iaitu Pihak Pelanggan (KKM), Pihak Hospital (end user), Central Agensi (UKAS) dan JKR (HOPT & HODT's) bagi memberikan preliminary advise berkaitan kasesuaian tapak berdasarkan option-option yang ada.
9,530 points 25 58 109
0
Pendekatan yang positif. Mungkin pendekatan Value Planning perlu dipanjangkan kepada kementerian pelanggan yang lain.
1
Saya turut serta menyertai lawatan tersebut dan berpendapat cadangan tapak amat penting untuk memastikan kos tidak meningkat akibat dari kerja-kerja rawatan tanah, kerja tanah dan kerja cerucuk. Sepatutnya persetujuan bersama diperolihi terlebih dahulu dalam mencadangkan tapak-tapak pembinaan supaya tidak berlaku peningkatan kos yang mendadak akibat tapak yang kurang sesuai.
5 votes

Berkenaan pemilihan tapak, pihak pelanggan tentunya sudah ada option tapak yang boleh dibangunkan. Adalah bagus untuk HOPT dan HODT terlibat dengan pemilihan tapak agar tapak yang dicadangkan adalah sesuai.

Walaubagaimanapun, bagi tapak-tapak yang memerlukan kerja rawatan tanah, lazimnya keadaan tanah boleh diketahui berdasarkan geological profile, keadaan projek dan existing building di sekitar kawasan tersebut.

Pada hemat saya, situasi "kos bertambah kerana perlu dibuat rawatan tanah" boleh dielakkan sekiranya pelanggan membuat perkara-perkara berikut sebelum membuat permohonan peruntukan untuk projek:

- Prelimenary SI (minimum 1 borehole).

- Kajian geological profile. Atau at least meminta nasihat daripada pakar berkenaan geological profile (ie: CKG, Jabatan Mineral dan Geology, etc.)

- Kajian projek sediaada di sekitar tapak yang hendak dipilih. Ada kerja rawatan tanah? Apa jenis asas bangunan yang digunakan (ie: piling? pad footing?)

- Kajian existing buildings di sekitar tapak yang hendak dipilih. Ada settlement? Ada kecacatan berkaitan geoteknik? Ada buat sejarah rawatan tanah sebelum projek bermula?

In short, saya berpendapat bahawa pelanggan perlu aware dengan permasalahan ini dan menjadi lebih pro-aktif dalam hal pemilihan tapak untuk projek. Mungkin sebagai langkah pro-aktif JKR, kita boleh buat roadshow kepada pelanggan berkenaan isu pemilihan tapak. 

640 points 1 3 17
0 votes
tidak perlu...JKR agensi pelaksana, kita akan laksana bila projek sudah sedia...siling, skop dan tanah.......walaupun tanah sudah ada... pelanggan perlu sahkan (validasi)... kemudian baru JKR boleh count tempoh keluar sst daripada terima projek.....ikut pelan strategik JKR ( PAP dan bukan PAP)
4,490 points 3 16 57
4 votes

Satu langkah yang baik, jika pelanggan mendapat pandangan teknikal lebih awal. 

Ada masa dan ketikanya, tapak yang dicadangkan itu adalah satu-satunya tapak yang pelanggan ada, dan lokasinya adalah paling sesuai kepada kumpulan sasar pada penilaian pelanggan. Jika kawasan tapak tersebut adalah kawasan soft ground, maka suka atau tidak rawatan tanah terpaksa dilaksanakan dan kos pembinaan sememangnya akan tinggi. 

Tapak projek juga tertakluk kepada peta cadangan gunatanah yang telah digariskan (jika ada) / Kebenaran Merancang di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan.

Sekadar pandangan.

8,120 points 25 56 91
...