search
Log In
34 votes
148 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh :

i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged

ii. Kos percetakan dokumen tender

iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender

iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan.

v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
in Contract Administration 670 points 4 9 13

2 Answers

11 votes

Buat laporan kepada Board setiap Perunding yang terlibat. Jika kos kerugian adalah tinggi atau tiada tindakan Board, tulis laporan kepada Pejabat Undang-undang KKR untuk minta Pejabat Peguam failkan kes menuntut Perunding-perunding tersebut terhadap kos kerugian akibat Professional Negligence.

2,900 points 6 13 29
6 votes
Fasal 5.11. Consutancy Service Agreement (CSA) " Professional Indemnity Insurance"  telah mensyaratkan Perunding untuk mengambil professional insurance . Sekiranya dapat dibuktikan bahawa kelewatan dan kerugian yang dialami oleh kerajaan adalah atas kecuaian perunding, maka tuntutan boleh dibuat ke atas insurans tersebut selain daripada aduan kepada Board dengan apa jua tindakan tata tertib  yang boleh diambil oleh Board..

Fasal 5.3 CSA " LAD". LAD juga boleh dikenakan ke atas perunding sekira perunding gagal menepati scheduled delivery date bagi setiap deliverable yang dinyatakan dalam CSA disebabkan kecuaian perunding yang menyebabkan tender semula.
6,020 points 11 32 55
...