search
Log In
26 votes
91 views
in Human Resource Management 500 points 2 6 10
0
Rasanya soalan ini perlu dituju kepada JPA untuk maklum balas ..

1 Answer

4 votes
Rasanya memang sudah perlu ada kajian semula dan pelarasan dilaksanakan.
34,990 points 18 61 148
0
Boleh diangkat melalui JITU JKR
...