search
Log In
23 votes
88 views
Apakah benar dakwaan yang mengatakan bahawa terdapat entiti/agensi lain yang telah diwujudkan bagi mengambilalih peranan JKR?
in Stakeholders Management 1,110 points 6 11 17 1 flag

1 Answer

5 votes

Mengikut pekeliling yang berkuatkuasa, Kerajaan telah mempertanggungjawab JKR dan JPS selaku Jabatan Teknik bagi melaksana semua projek pembangunan fizikal Kerajaan. (Rujukan PK3.1, para 3.1.1.1 dalam 1PP yang berkuatkuasa pada jam 3.20ptg 23-11-2015).

Dua agensi ini (JKR dan JPS) sebagai Jabatan Teknik masih kekal sehingga ada perubahan kepada PK3.1 didalam 1PP dan juga perubahan kepada Arahan Perbendaharaan AP182.1.

240 points 1 2
...