search
Log In
16 votes
65 views
Seringkali terdapat blinkers (lampu LED berkelip) ditepi laluan Federal berwarna biru. Apakah maksud lampu berwarna biru dan adakah ianya membawa maksud yang berlainan dengan blinkers berwarna kuning yang juga boleh didapati di tepi jalan Federal?
in Safety Audit 50,250 points 25 103 239

1 Answer

8 votes
 
Best answer
Warna yang sepatutnya digunakan adalah kuning bagi memberitahu penguna tentang bahaya dihadapan.. atau dalamn ertikata lain "kuning sebagai berhati-hati" dan telah merupakan kaedah penandaan warna universal. Pengunaan warna selain dari itu merupakan 'inovasi' setempat dan pada pandangan saya merupakan cara untuk menunjukkan kehadiran Pasukan Keselamatan dilokasi agar pemandu lebih berhati-hati.

Secara peribadi, saya berpendapat pengunaan warna lampu perlulah menepati Kod Piawai yang diguna pakai secara universal bagi mengelakkan kekeliruan dikalangan penguna jalan raya.
34,670 points 18 61 148
selected by
...