search
Log In
16 votes
31 views
Saya ingin mendapatkan maklumat mengenai Database dari segi, Jenis-jenis Application, Platform dll yang sesuai kepada pengguna. Misalnya MS Access, MySQL dan lain-lain, apakah kelebihannya dan masalah pengunaannya, Adakah ianya Mudah dipelajari dan digunakan. Apakah platform yang digunakan di JKR.

Terima kasih.
in Fixed Asset (Tak Alih) 1,010 points 5 10 16

1 Answer

2 votes
Database ada banyak, ada yang berbayar dan ada yang Open Source.. Antara Database seperti MySQL, MSSQL, Oracle, PostgresQL. Sybase, DB2..

MS Access merupakan aplikasi yang boleh dijadikan sebagai Database akan tetapi mempunyai had tertentu..

Aplication mempunyai banyak Fremework. Antara yang digunapakai di JKR menggunakan YII Framework untuk buat sistem..

Platform Database yang digunakan di JKR merupakan Open Source , PostgreSQL Enterprise, Dimana kebanyakan sistem Utama JKR Seperti Portal, Latihan, Mykj, dan sistem yang berkaitan dengan SSO..
32,010 points 39 105 232
...