search
Log In
11 votes
37 views
in Assets & Facilities Management 1,370 points 5 8 12

3 Answers

2 votes
 
Best answer
Rasa saya istilah yang bakal digunapakai ialah Head of Facilities Team (HOFT).....bagi keperluan sarjana untuk HOFT...sepengetahuan saya sekarang ini adalah : Tidak perlu.... kelulusan sarjana itu merupakan value addon sahaja.... Ada beberapa pensijilan yang juga merupakan value untuk seseorang menjadi Head of Facilities Team (HOFT) seperti yang diberi oleh BIFM, IFMA, CFM... etc.
5,370 points 3 17 24
selected by
2 votes
Seorang HOPT dalam Pengurusan Fasiliti perlu mempunyai kelayakan profesional (Sr, Ir, Ar dan lain-lain yang setaraf) berserta pengalaman berkerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 10 tahun ke atas bagi membolehkan beliau memimpin sesuatu pasukan projek. Kelayakan sebagai Sarjana Pengurusan Fasiliti adalah terlalu umum dan adalah lebih baik sekiranya HOPT mempunyai pengalaman dalam kesemua bidang yang terlibat seperti aspek awam, elektrik, mekanikal, pengurusan pentadbiran dan kewangan serta perundangan agar beliau mampu bertindak dalam apa jua masalah atau isu-isu berkaitan yang akan berbangkit di masa hadapan.
1,260 points 4 7 14
2 votes

Asset & Facility Management Team menurut istilah Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan adalah dikenali sebagai Unit Pengurusan Fasiliti (UPF). UPF ini akan diketuai oleh Pegawai Teknikal Fasiliti (PTF) (sebagaimana TPATA) atau Ketua Program Fasiliti (KPF) (sebagaimana SPK Senggara). 

PTF/ KPF tidak semestinya mempunyai Sarjana Pengurusan Fasiliti sebagai kelayakan. Walaubagaimanapun, PTF/KPF dan semua kakitangan di bawah UPF hendaklah mempunyai kompetensi yang ditetapkan sebagaimana di dalam Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) dan silibus/modul yang telah disediakan.

2,480 points 10 19 32
...