search
Log In
20 votes
82 views
Apakah faktor utama kelewatan proses penyediaan perakuan lanjutan masa?
in Contract Administration 320 points 1 1 5

2 Answers

6 votes
Kelewatan berlaku kerana kurang kecekapan dalam mengesan kelewatan, faktor kelewatan, kewajaran diberikan Lanjutan Masa mengikut klausa-klausa yang sesuai, memulakan proses amaran dan mendapatkan permohonan kontraktor dengan mengemukakan sebab-sebab untuk pertimbangan. Dokumentasi, Revised CPM menunjukkan faktor kelewatan dan samada berada dalam critical path atau tidak untuk pengiraan masa terlewat. Kelewatan memulakan proses menyebabkan kelewatan memohon kepada JK.
1,750 points 2 11 19
5 votes
  1. Faktor kelewatan penyediaan Perakuan Lanjutan Masa:

  1. Kelewatan permohonan daripada Kontraktor beserta dokumen sokongan yang membuktikan kelewatan
  2. Semakan &  pengesyoran daripada Wakil PP Utama
  3. Kelulusan Jawatankuasa Lanjutan Masa
  4. Kegagalan kontraktor untuk melanjutkan Insurans dan Gerenti Bank/Insurans (Bon Pelaksanaan & Bayaran Pendahuluan).
  5. CPM yang tidak teratur
690 points 2 13
...