search
Log In
20 votes
218 views
in Contract Administration 2,480 points 9 18 31

5 Answers

7 votes
Lukisan siap bina (as-built drawing) telahpun dimasukkan ke dalam Skop Preliminaries And General Conditions di dalam dokumen kontrak dan kontraktor perlu meletakkan nilai/kos bagi item tersebut.
2,590 points 8 13 26
6 votes
Keperluan menyediakan Lukisan Siap Bina sudah jelas/ditetapkan bagi semua projek, maka ianya lebih sesuai dimasukkan di dalam skop kontrak, contohnya di dalam Preliminaries, dimana ianya menjadi sebahagian dari skop kerja kontraktor.  Oleh itu ianya menjadi tanggungjawab kontraktor untuk menyediakan lukisan siap bina tersebut dan  PP/PD boleh mengambil tindakan selaras dengan Syarat Kontrak sekiranya kontraktor gagal melaksanakannya.
1,330 points 2 5 14
5 votes
Provisional Sum (Wang Peruntukan Sementara) diperuntukkan di dalam kontrak bagi kerja-kerja yang tidak jelas samada perlu dilaksanakan atau tidak di dalam kontrak berkenaan.  Pegawai Penguasa berhak untuk membelanjakannya atau mengeluarkan dari kontrak dan ianya boleh diserahkan kepada pihak ketiga.  Lukisan Siap Bina adalah skop yang jelas.
2,740 points 3 14 39
8 votes
Walaupun Kontrak telah mempunyai item As Built Drawing (ABD) tetapi kerapkali kedengaran penyediaannya masih merupakan saru masalah kepada penutupan kontrak.

Saya mencadangkan item ABD disediakan di setiap Bill. Umpamanya, item terakhir di dalam kerja tapak ada item ABD. Begitu juga Bill untuk kerja cerucuk, Bill untuk kerja bangunan, dll. Jadi sekiranya BQ itu terdiri daripada 10 Bills, kita mungkin ada 9 penghargaan untuk ABD (kecuali preliminaries).

Letakkan ianya sebagai item terakhir yang perlu dihargakan di setiap Bill. Ini akan membantu semua pihak agar tidak terlupa dan mengambil tindakan segera.

Sewaktu penyelarasan harga, nilai untuk ABD hendaklah dipinda menjadi 10% dari harga Bill tersebut agar semua pihak memandang serius terhadap perkara ini atau Kontraktor menghargakan terlalu murah sehingga tidak berniat setelah siap kerja.
380 points 1 3 8
1 vote
dah masuk...tetapi yang jadi masalah nya segelintir kontraktor tidak bersungguh menyediakan LSB, di mana  apa yang ada dalam LSB tidak sama dengan pemasangan sebenar di tapak. Bila audit masuk susahlah nak jawab.

Cadangan penyelesaian:

Buat pelarasan harga LSB pada kadar yang munasabah

Penyediaan dan koordinasai LSB disediakan secara berperingkat bermula awal pembinaan hingga akhir pembinaan
4,410 points 3 15 55
...