search
Log In
10 votes
61 views
in Helpdesk 260 points 2 2 5

2 Answers

3 votes
 
Best answer
Merujuk kepada Dasar Keselamatan ICT JKR, password bgi Id user seperti SSO perlu diperbaharui setiap tahun.. Oleh itu, sekiranya telah genap 1 tahun, system akan memberi notifilasi untuk user mengubah password.. Sekiranya tidak diubah, masalah akses akan dihadapi untuk keesokan harinya...

Bagi mendapatkan kembali password baru boleh terus menhubungi pihak ICT helpdesk JKR...

emel: helpdes[email protected]
tel: 032610 7071 ( 7.30am - 5.30pm)

tq
32,010 points 39 105 232
selected by
0
Adakah semua pengguna akan dapat notifikasi sebelum kena 'blok' kerana bukan sepanjang masa buka masuk web jkr..

harap akan ade kemudahan notisifikasi melalui email blast dengan menguna alamat emel yang didaftar di MyKJ

Sekadar cadangan
5 votes

Mr Leong, I think, this problem berkaitan dengan IT, so better emel terus kepada [email protected]. BTM akan selesaikan masalah tuan dengan cepat.

Thanks

27,620 points 73 158 200
...