search
Log In
14 votes
77 views
Apa Perkara yang perlu dinilai dan dititikberatkan semasa proses pengujian Perkakasan Elektrik di Kilang Seperti Transformer dan RMU.
in Electrical – HT/LV 30,310 points 39 104 220

1 Answer

5 votes
Banyak perkara perlu dilihat. Untuk transformer boleh rujuk L-S10 dan L-S17 dan IEC 60076
13,450 points 11 29 100
1
Dicadangkan diwujudkan Senarai Semak Bagi Pemeriksaan/Pengujian Perkakasan Elektrik di kilang.
1
Senarai semak telah pun ada
...