search
Log In
14 votes
72 views
Apa Perkara yang perlu dinilai dan dititikberatkan semasa proses pengujian Perkakasan Elektrik di Kilang Seperti Transformer dan RMU.
in Electrical – HT/LV 27,300 points 38 98 203

1 Answer

5 votes
Banyak perkara perlu dilihat. Untuk transformer boleh rujuk L-S10 dan L-S17 dan IEC 60076
12,670 points 11 24 90
1
Dicadangkan diwujudkan Senarai Semak Bagi Pemeriksaan/Pengujian Perkakasan Elektrik di kilang.
1
Senarai semak telah pun ada
...