search
Log In
10 votes
69 views
in Assets & Facilities Management 3,050 points 21 27 34

3 Answers

1 vote
Kriteria dan kaedah menentukan kos bagi capital expenditure hanya ditetapkan oleh pihak Jabatan Akauntan Negara (JAN). Mungkin ada garis panduan yang dikeluarkan oleh JAN untuk rujukan agensi-agensi lain atau ianya untuk kegunaan JAN sahaja.
2,480 points 10 19 32
1 vote
Bergantung kepada penilaian semasa keadaan bangunan.
5,880 points 3 10 42
0 votes
Penentuan capex (capital expenditure) aktiviti PUN adalah bergantung kepada Laporan BCA/BPA yang mana anggaran kos dan skop yang perlu PUN dinyatakan di dalam laporan tersebut. Penyediaan anggaran kos adalah merujuk kepada skop yang disenaraikan di bawah aktiviti PUN tersebut.
1,380 points 1 4 15
...