search
Log In
13 votes
37 views
Memohon pandangan berkenaan bahan yang sesuai (sebagai cement & sand replacement) untuk menjadikan mortar (lepaan) menjadi 'Fire Resistance, Light Weight, Sustainable & Durable'. Terima Kasih.
in Green 9,530 points 25 58 109

2 Answers

2 votes

'Cement replacement' kebetulan adalah projek tahun akhir saya di UiTM. Berdasarkan kajian 'Literature Review' dan dapatan saya pada ketika itu, penghasilan pengantian yang dapat mengantikan cement terdiri dari organik dan tidak organik.

Bahan organik seperti habuk serkam padi (husk) adalah ringgan namun bahan organik adalah dianggap mudah terbakar. Begitu juga bahan yang datang dari 'fly ash' atau 'bottom ash' janakuasa elektrik arang batu. Namun terdapat juga bahan yang diperolehi dari hasil 'blast furnace' yang boleh dijadikan pasir namun mempunyai berat yang tidak sesuai bagi pengantian bagi maksud 'light weight'.

Pada pandangan saya, kaedah penyediaan/campuran bahan lepaan dan kaedah lepaan yang perlu diubah suai. Memasukkan unsur udara dalam campuran dapat menjamin ketahanan api, ringan dan lestari manakala pengunaan bahan atau pelekat yang bersesuaian (cement)  bagi menjamin ketahanan bahan terhadap cuaca.

Bagaimana mencantumkan unsur udara mungkin perlu diperhalusi namun jika dilihat proses 'spray tiles' atau 'gunning process' ianya mungkin dapat dilaksanakan. Mungkin proses ini boleh diinovasikan..

 

34,990 points 18 61 148
1 vote

Pihak tuan mungkin boleh membuat kajian terhadap kaedah teknologi baru dengan mengamalkan penggunaan fiberglass plaster mesh yang mempunyai ciri-ciri berikut:-

  1. Mampu meningkatkan ketahanlaksakan kerja lepaan.
  2. Murah dan tidak mudah terbakar.
  3. Boleh mengatasi masalah kekaratan.
  4. Mempuyai kekuatan yang tinggi serta mampu mengatasi keretakan.
  5. Lepaan akan menjadi lebih nipis dan light weight.

Diharapkan syor cadangan dan pandangan saya dapat membantu.

49,800 points 107 197 357
...