search
Log In
10 votes
44 views
in Assets & Facilities Management 3,050 points 21 27 34

2 Answers

3 votes
Bukan semua kos yang terlibat dalam aktiviti pemulihan/ ubah suai/ naik taraf bagi aset bangunan atau infrastruktur akan dikira sebagai capital expenditure. Hanya pihak Jabatan Akauntan Negara sahaja yang akan menentukan sama ada ianya boleh dikira dan berapa nilainya.
2,480 points 9 18 31
1 vote
Perkara ini akan dijelaskan lagi apabila Kerajaan Malaysia melaksanakan Perakaunan Akruan pada tahun 2015 nanti.
2,000 points 2 10 23
...