search
Log In
18 votes
48 views
Longkang yang ditutup untuk kegunaan pihak tertentu utk dijadikan laluan perniagaan.
in Fixed Asset (Tak Alih) 1,270 points 6 11 19

3 Answers

3 votes
 
Best answer
Memang wujud beberapa peruntukan yang memihak kepada kerajaan, dalam kes Jalan Persekutuan (KKR) dan Jalan Negeri (JKR Negeri) tetapi yang timbul masalah ialah penguatkuasaan. Siapakah yang akan menguatkuasakan peraturan tersebut dan siapakah yang akan ambil tindakan?

Antara pengalaman ngeri semasa menjaga konsesi Jalan Persekutuan FT20 adalah bila adanya segelintir orang kampung yang suka-suka pasang culvert depan rumahnya tanpa kebenaran pihak kami. Apa yang boleh dilaksanakan ialah lapor kepada Pejabat Tanah, namun macam biasa akan tolak kepada Majlis perbandaran atau JPS. Namun sukar untuk menguatkuasakan peraturan. Paling kuat ialah lapor pada polis untuk menghalang kerja-kerja diteruskan, namun akibat karenah birokrasi dan tunggu perbincangan diam-diam laluan telah siap dilaksanakan dan telah digunakan.

Ada juga PBT yang bagi cadangan untuk dikorek semula, namun agensi manakah yang berhak melakukannya masih samar. Tambahan pula zaman penduduk yang celik dengan undang-undang dan mengambil kesempatan terhadap lompang yang wujud dalam peraturan tersebut. Langkah yang kami lakukan pada ketika itu hanyalah melalui proses undang-undang yang memakan masa..

Malah, sekarang walaupun tidak lagi terlibat dengan penyelenggaraan jalan, semasa Mesy. Ketua-Ketua Jabatan di Jasin, antara perkara yang dibincangkan adalah masalah orang kampung yang membina struktur yang menghalang parit namun begitu sukar untuk diambil tindakan akibat dari peranan media dan kelemahan peruntukan untuk menghalang kerja-kerja tersebut. Kerana titi dibina diatas parit, bukan milik pejabat tanah dan JPS tiada kuasa atau penguatkuasa untuk merobohkan struktur tersebut. nak suruh penguatkuasa pejabat tanah, terdapat pula komplekasi antara media dan peguam yang bersimpati.

Akhirnya agensi yang tersepit...

Mungkin sudah sampai masanya KKR melalui JKR diberi kuasa untuk melindungi harta awam secara terus dan boleh menyaman atau menghentikan sebarang kepincangan demi kepentingan bersama.
34,990 points 18 61 148
selected by
5 votes

Saya bukan SME dalam bidang tersebut, mengikut pengetahuan yang ada pada saya mungkin pihak tuan boleh merujuk kepada:-

ACT 333, ROAD TRANSPORT ACT 1987, Section 85. Construction of access and drains and laying of public utility installations to existing roads.

Dalam seksyen akta tersebut dengan jelasnya telah menerangkan kuasa yang termaktub dan kuasa yang ada pada Y.B. Menteri serta tindakan undang-undang yang boleh diambil terhadap penceroboh yang telah merosakkan segala asset-asset jalan kerajaan yang berkedudukan dalam ROW jalan.

AKTA PERWAKILAN KUASA 1956 (AKTA 358) P.U(B)44/1996

REAM GL4/2002: GUIDELINES FOR WORKS RELATED TO PUBLIC UTILITY INSTALLATIONS WITHIN ROAD RESERVE.

ATJ 4/85 (Pin.1997): APPLICATION FOR THE INSTALLATION OF PUBLIC UTILITY SERVICES WITHIN ROAD RESERVE

49,800 points 107 197 357
5 votes
Sebagai tambahan dan makluman semua, setiap negeri telah mempunyai enakmen sendiri berkaitan sumber air yang mengandungi elemen tegahan dan kawalan bagi apa-apa gangguan sumber air, yang termasuklah antaranya sungai, parit, tali air, dan apa-apa aliran air mentah (selain air terawat). Antara enakmen yang saya maksudkan ialah:

a) Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 (dilaksanakan/ dikuat kuasakan oleh Lembaga Urus Air Selangor).

b) Enakmen Sumber Air Pahang 2007 (dilaksanakan/ dikuat kuasakan oleh Badan Kawal Selia Air Pahang).

c) Enakmen Sumber Air Kedah 2008 (dilaksanakan/ dikuat kuasakan oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah).

d) Enakmen Sumber Air Negeri Melaka 2014 (dilaksanakan/ dikuat kuasakan oleh Badan Kawal Selia Air Melaka).

Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Pengairan & Saliran, Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar juga dalam proses untuk meluluskan RUU Sumber Air Negara dalam masa terdekat ini.

Dalam hal ini, JKR boleh memaklumkan/ menyalurkan apa-apa maklumat mengenai perlanggaran/ gangguan sumber air tanpa izin kepada agensi sumber air negeri berkenaan untuk tindakan pihak kerajaan negeri.
3,470 points 3 17 38
...