search
Log In
18 votes
63 views
Rizab kuari bagi JKR Negeri dan kuarters milik KKR yang diduduki dan diambil hasil seperti sewa oleh pihak luar
in Fixed Asset (Tak Alih) 1,270 points 6 11 19

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Dari sudut perundangan (dan langkah terakhir), JKR boleh mengumpulkan seberapa banyak bukti (dengan nasihat peguam negara) dan dikemukakan kepada Peguam Negara untuk pendakwaan dan tuntutan gantirugi ke atas pihak-pihak yang terbabit di bawah Undang-undang Tort - Pencerobohan.

Selain itu, pada peringkat awal:

a) Makluman kepada Pejabat Daerah & Tanah dan PBT berkaitan untuk tindakan penguatkuasaan.

b) Pemilik (KKR) boleh mengeluarkan notis kepada pihak-pihak yang terbabit, contohnya; amaran/ arahan pengosongan premis.

c) Merujuk pada peguam negara untuk tindakan-tindakan awalan yang boleh diambil.
3,470 points 3 17 38
selected by
1 vote
ada 1 kes yang saya pernah baca, tanah milik kuarters JKR Wilayah Persekutuan di Jalan Puchong, Batu 6 1/2, di mana terdapat pencerobohan yang bertahun-tahun di sana, aduan telah dibuat kepada biro pengaduan awam, dipanjangkan ke KKR, DBKL, JKR Wilayah, malah ke pihak JKPTG, namun, pencerobohan tersebut agak "Kebal" akibat campur tangan dalaman dan unsur2 politik....ini antara faktor mengapa undang2 tidak terpakai kepada kes pencerobohan ini.
49,160 points 9 23 57
...