search
Log In
12 votes
69 views
in Assets & Facilities Management 3,050 points 21 27 34

3 Answers

2 votes
Tidak perlu sekiranya kerja yang dilaksana bernilai kurang dari RM1juta. Sekiranya melebihi nilai RM 1juta ianya perlu dimasukkan ke dalam skala.
5,880 points 3 10 42
0
Sebenarnya SKALA merupakan satu sistem pengurusan projek yang baik untuk tujuan pemantauan. Penggunaannya sepatutnya diperluaskan.
8 votes
Bukan ke Modul Sebutharga juga perlu ada pada SKALA.

Pada pendapat saya, selagi ianya ialah projek maka ianya perlu dilaporkan di SKALA. Ianya perlu ada polisi dan bukan atas kapasiti HOPT yang perlu buat keputusan.
27,620 points 73 158 200
2 votes
Setakat kita selalu rujuk kepada Tn Hj Roslan Abd Ghani selaku pegawai yang bertanggungjawab atas perjalanan sistem SKALA bagi menentukan apakah sesuatu itu projek itu perlu didaftar kepada SKALA atau tidak.
42,870 points 28 108 208
...