search
Log In
18 votes
49 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi displin mekanikal TIADA dijalankan secara undi?  Adakah kerana tiada Jadual Kadar Harga? Sedangkan melalui Tatacara Perolehan Kerja Secara Undi kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa. Pohon pencerahan.
in Technical & Contract Admin 19,280 points 21 43 138
reopened by
0

Tiada pencahayaan utk persoalan inicool

1 Answer

6 votes
 
Best answer

Tiada kerja-kerja undi utk mekanikal. Mengikut kepada Arahan Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Dimaklumkan juga bahawa tiada jadual kadar harga bagi sistem mekanikal untuk tujuan kerja-kerja undi. Sekian terimakasih.

690 points 1 4 8
selected by
0
setuju....tiada JKH utk kerja -kerja mekanikal
1

Terima kasih Tn @leman dan @mzaini atas pencerahan mengenai persoalan mengenai kerja-kerja undi displin mekanikal yes

...