search
Log In
17 votes
76 views
Melalui JKR Strategic Framework 2016-2020, JKR ingin mewujudkan pakar dalam 42 bidang kepakaran teknikal yang telah dikenal pasti.
Apa definisi pakar dalam konteks JKR Strategic Framework ini?
Bagaimana kepakaran ini boleh dikekalkan sekiranya rotation system dari segi penempatan diaplikasikan?
in Human Resource Management 14,280 points 28 50 83

1 Answer

7 votes

Sekadar memberi pandangan sebelum mendapat rumusan tepat berkaitan dengan isu kelayakan seseorang sebagai pegawai berstatus PAKAR.

Apakah kelayakan status kepakaran hanya tersasarkan sahaja kepada P & P?

Apakah ia hanya akan berpandukan kepada kelayakan akademi sahaja?

Bagaimana pulah dengan kedudukan kumpulan pelaksana atau kumpulan sokongan yang mempunyai pengalaman yang mendalam melalui proses perlaksanaan kerja yang melebihi 20-30 tahun dan kepakaran yang ada pada mereka disesuatu bidang yang tertentu dan khusus itu telah lama menjadi rujukan? Adakah mereka dalam golongan ini juga layak diberi gelaran sebagai seorang pegawai yang pakar?

49,070 points 106 197 356
...