search
Log In
10 votes
60 views
in Contract Administration 2,480 points 10 19 32

1 Answer

1 vote
 
Best answer
Proses mengenalpasti KPI dan ASL ini perlu dibuat sebelum satu-satu kontrak fasiliti dimeterai antara pelanggan dan kontraktor fasiliti. Bagi tujuan tersebut, kontrak fasiliti baru iaitu PWD FMC 2012 akan dibuat secara modular yang mana KPI dan ASL serta APD bagi setiap item telah siap disediakan dan pengguna boleh memilih item mana yang berkaitan dengan skop kerja di premis tersebut. ASL yang terbaik adalah ASL yang boleh diukur secara objektif dan telah wujud index dalam pengukurannya. Ketika ini, setiap item sedang diperhalusi untuk mendapat index pengukuran ini. Contoh paling tipikal ditanya ialah sejauhmana bersihnya kebersihan lantai atau tandas... perkara yang subjektif perlu dielakkan dalam kontrak berdasarkan prestasi.
5,370 points 3 17 24
selected by
...