search
Log In
13 votes
92 views
Apakah dengan adanya tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan mengikut peringkat aktiviti / proses pelaksanaan sesuatu projek selain Audit Penyerahan mengikut Perkeliling KPKR 3/2009:

a)    Audit Dokumentasi (Adequacy Audit/Documentation Audit)
-    Melibatkan persediaan awalan dan perancangan pembinaan melalui pemeriksaan dokumen.

b)    Audit Pematuhan (Compliance Audit/Process Audit)
-    Melibatkan pelaksanaan pembinaan, pengujian dan pentauliahan.

c)    Audit Produk (Performance Audit/Product Audit)
-    Melibatkan laporan ketidakpatuhan, gambar, analisis data-data berkaitan dan sebagainya.

yang terkandung dalam Bahagian II - Garis Panduan Pengurusan Pembinaan dengan berpandukan kepada Garis Panduan Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina sudah mencukupi untuk menjamin kualiti pembinaan kesatu tahap yang tinggi?
in Quality Management 49,800 points 107 197 358

3 Answers

6 votes
 
Best answer

Sebelum kita bertanya soalan berkenaan, kita kena terlebih dahulu faham apakah tanggungjawab Pengurus Projek / PD / WPD di dalam QAQC dan di mana peranan audit. 

QAQC adalah Pemastian dan Pengawalan Kualiti. Proses untuk mendapatkan Kualiti bermula dari awal projek lagi; daripada pemilihan perunding, pengurus dan tim di tapak, dokumen pemastian kualiti, Dokumen WBS, pembekal, pengilang, punca bahan binaan dan pekerja-pekerja di tapak. 

QAQC menggembeling semuanya ke dalam satu PROSES KUALITI dengan sistem kawalan berpandukan pengukuran (What Gets Measured Gets Done). Apabila Sistem tersebut digunapakai sepenuhnya maka berlakulah Pemastian Kualiti. Audit adalah untuk memastikan bahawa semua yang dinyatakan di dalam Sistem Kualiti dan Kontrak dilaksanakan sepenuhnya. Ia adalah untuk memastikan bahawa proses kualiti berjalan dengan baik dan sempurna di tapak.

Walaubagaimanapun itu semua adalah bergantung kepada KOMPETENSI pegawai di tapak dan REKABENTUK yang baik dan menepati keperluan pelanggan. Kompetensi bermula dengan Tim Kontraktor (termasuk perundingnya), RE yang dilantik dan Tim JKR. Kekurangan mana-mana dari rangkaian kualiti tersebut perlu dikesan sebelum NCR. NCR bermaksud, kesilapan telah berlaku dan ada kelemahan yang telah menyumbang kepada NCR tersebut.

Jika berlaku ketidakpatuhan kualiti, ia perlu dikesan oleh RE terlebih dahulu dan dibetulkan. Jika Kontraktor dan RE terlepas pandang, Tim JKR perlu dapat mengesannya. Jika ianya berulang dan di dapati melalui tenaga kerja kurang mahir, yang terlibat perlu dikeluarkan dari tapak bina menggunakan Klausa 'Discharge of Workmen (DOW)". Jika RE juga cuai dan kerap terlepas pandang, RE juga boleh dikenakan Klausa DOW. Malah Pengurus Projek Kontraktor juga perlu diberikan amaran keras memastikan Proses Kualiti berjalan lancar.

Untuk menjayakan perkara tersebut COMMUNICATIONS SYSTEM amat penting diwujudkan di tapakbina yang membolehkan kelemahan dikesan, cadangan mitigasi dikemukakan, dan kelulusan diberi dengan pantas dan berREKOD. Dalam SISTEM KOMUNIKASI TAPAK, Responce Time amat penting. Yang perlu menjawab hendaklah memberikan maklumbalas di dalam Responce Time yang dipersetujui. Amaran diberikan jika gagal respon di dalam masa yang ditetapkan. Penilaian dan pemastian semua ini memerlukan Kompetensi Teknikal.

Jadi jawapan ringkas kepada soalan tersebut adalah; tidak memadai tetapi amat diperlukan untuk pemastian kualiti. Terima Kasih

1,750 points 2 11 19
selected by
0

Perkongsian ilmu yang amat bermanfaat! 

4 votes
Saya bersetuju dengan persoalan En tan. Pada pandangan saya, pemilihan kontraktor yang tepat, yang mempunyai ekonomi yang kukuh serta berpengalaman dalam bidang yang betul adalah satu kriteria yang perlu diambil kira bagi meningkatkan hasil dan kualiti kerja. Audit hanyalah tool sebagai pemantauan projek.
4,070 points 5 13 36
4 votes

as salam semua,

Saya berpendapat 3 criteria itu telah mencukupi because ianya telah cover all areas. Right from the documentation, process hinggalah ke product.

Di mana lagi agaknya ada item yang tertinggal yang perlu ditambah?

Within that 3 audit requirements, disitulah letaknya kriteria kriteria, good contractor, good supervision, good governance, knowledgeable project team, closing of NCR and all that jazz.

I am sure apabila that 3 criteria has been laid down, semua perkara perkara ini telah diambil kira oleh THE committee yang menyediakan cadangan audit tersebut. We need not be adding more and more kriteria. If not our findings will never be conclusive. There must be a full stop, kriteria yang di letakkan mestilah jelas. ada awal dan akhirnya TUNTAS!!!!.

Sekian,

Allahumma Yassir Wala Tuassir

14,970 points 12 52 137
...