search
Log In
15 votes
34 views
Apakah kesemua paparan iklan yang telah dipasang pada jejantas hak milik JKR itu telah memenuhi kriteria kehendak rekabentuk dimana tekanan angin kencang dan ketahanlasakan struktur telah diambil kira?

Adakah kesemua perincian pemasangan itu selamat dan mengikut kehendak spesifikasi pemasangan kerja-kerja keluli?

Apakah tindakan susulan yang harus dan perlu dilaksanakan andai ada pemasangan paparan iklan yang sediada tidak ikut kehendak kriteria rekabentuk dan tahap keselamatannya berada dalam keadaan yang meragukan?
in Structure 49,180 points 107 197 357
edited by

2 Answers

3 votes
 
Best answer

Bagi permohonan pemasangan iklan di jalan persekutuan atau negeri perlu melalui JKR. Sememangnya terdapat prosedur dalam kelulusan permohonan meletakkan papan iklan di jalan-jalan JKR.

Dari sudut teknikal, pemasangan papan iklan yang besar seperti diletakkan di jejantas atau di jambatan JKR, ianya  perlu mengemukakan lukisan struktur dan laporan perkiraan analisis dan rekabentuk kepada pihak JKR untuk kelulusan yang mana ianya perlu disahkan oleh Jurutera Perunding Bertauliah.

Pada pendapat saya, sebagai seorang jurutera lawatan tapak perlu dilaksanakan terlebih dahulu bersama pemohon tersebut yang diwakili oleh perunding mereka bagi memahami keadaan tapak.

Seterusnya semak lukisan struktur dan loparan analisis dan rekabentuk yang dikemukakan dengan mengambilkira beban-beban (beban mati, beban kenaan dan beban angin) yang dipertimbangkan di dalam laporan tersebut. Laporan tersebut juga perlu mempunyai hasil daya (momen, ricih, dsb) daripada analisis yang telah dilaksanakan samada melalui manual ataupun menggunakan perisian. Rekabentuk perlulah selamat dengan pemilihan kerangka dan saiz yang dibuat oleh perunding tersebut.

Akhir sekali surat maklum balas perlulah dikemukakan dengan meletakkan syarat-syarat tertentu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Sebagi contoh, papan iklan tersebut tamat tempoh sehingga bila..., kerja-kerja pemasangan perlulah mematuhi arahan teknik JKR dan dipantau oleh pihak JKR, sambungan (jointing) struktur mengikut lukisan yang dikemukakan, perlu memastikan kebolehtahanan struktur yang dipasang serta lapisan coating mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan lain-lain.

Wallahu'alam..

Mungkin mereka yang arif boleh menambahbaik...

24,520 points 15 54 145
selected by
3 votes

as salam semua

pada pendapat saya, rentikan lah memasang papan papan iklan di jejantas ni.

1 mins of your eye time on the papan iklan is equivalent to 1 min of your eye time off the road

3mins of your eye time on papan iklan is equivalent to 3 mins of your eye time off the road

and the irony is............... it needs just a fracture of a second to be involved in an accident.

eksperiment nya mudah saja

if u spend 60 seconds to read papan iklan on the jejantas

then just closed your eyes for 60 seconds while driving

kalau tak merbahaya

then pasang lah sepenuh penuhnya papan iklan di jejantas

lagipun dah terlalu banyak iklan disekeliling kita

enuff is enuff le bro

Allahumma Yassir Waala Tuassir

14,950 points 12 52 137
0
Pemasangan papan iklan dan billboard  di Jalan Persekutuan merupakan salah satu usaha pihak KKR untuk menambahkan hasil pendapatan Kerajaan yang sebelum ini dimonopoli oleh pihak tertentu dan  dan urusan kelulusan pemasangan  juga perlu melalui KKR .Pihak JKR melalui JKR Daerah dan JKR Negeri hanya bertanggungjawab menyemak dokumen permohonan dan lukisan struktur berkaitan dan dikemukakan kepada KKR.

Dari segi semakan rekabentuk lukisan yang dikemukakan oleh pemohon,tidak semua JKR Daerah  mempunyai kepakaran untuk menyemak lukisan dan membuat analisa rekabentuk struktur disebabkan kekangan kakitangan sediada.

Mungkin boleh dicadang kepada pihak KKR atau CKAS JKR untuk menyediakan lukisan piawai atau OSC dibahagian rekabentuk samada di JKR HQ atau Negeri untuk semakan lukisan.
...